Home » ARCHIVE, BALKANS, Home, TRAVEL » Bugari i Rumuni Djele Zrak

Bugari i Rumuni Djele Zrak

Avion Balkan Holidays (Free Photo Com)

Pišu: Svetle Dimitrova i Paul Ciocolu — Očekuje se da će zračni saobraćaj u Evropi do 2030. godine dostići cifru od preko 20 miliona letova godišnje, što je porast u odnosu na 10 miliona letova iz 2010. Trenutno oko 9% sveukupnog saobraćaja u EU prelijeće iznad Bugarske i Rumunije, a taj broj trebao bi i porasti.

Nedostatak objedinjenog sistema za kontrolu zračnog saobraćaja u okviru trenutno iscjepkanog evropskog zračnog prostora kriv je za manju efikasnost zračnih putovanja širom kontinenta. On također dovodi do dodatnih gužvi u saobraćaju, što utječe na bezbjednost i ograničava kapacitete, a povećava i cijenu leta i količinu gasnih emisija.

U odgovoru na dramatičan rast zračnog saobraćaja i putovanja, Evropska komisija (EK) pokrenula je krajem 1999. inicijativu Jedinstveno evropsko nebo EU (SES), kako bi ispunila buduće potrebe u smislu kapaciteta i bezbjednosti putem propisa.

Od tada su usvojena dva ključna zakonodavna paketa — prvi (SES I) 2004. godine, uz koji je uveden koncept funkcionalnog bloka za zračni prostor (FAB), kao sredstvo za smanjenje iscjepkanosti u zračnom saobraćaju, te drugi niz mjera (SES II) 2011. godine. Uredbom EK broj 176/2011, uključenom u taj paket, 4. decembar 2012. postavljen je kao rok za realizaciju svih blokova.

U Evropi, kašnjenja koja se mogu pripisati upravljanju zračnim saobraćajem predstavljaju po 1.000 sati svakog dana, prema podacima Evropske organizacije za bezbjednost zračne plovidbe (EUROCONTROL). Ona očekuje da će se situacija popraviti kad se uspostave FAB-ovi.

“U okviru FAB-a, tokovi zračnog saobraćaja i službe zračne plovidbe su integrirani i njima se upravlja prema operativnim potrebama, a ne prema granicama pojedinih zemalja. To rezultira značajnim dobicima na kapacitetu i efikasnijom upotrebom zračnog prostora širom kontinenta,” pojašnjava se iz te agencije.

Devet FAB-ova koji su stvoreni doći će na mjesto sadašnjih dijelova zračnog prostora koje kontroliraju nacionalne vlade 27 država-članica EU, plus vlade trećih strana koje se budu pridruživale programu.

Bugarski parlament je 14. marta ratificirao sporazum o uspostavi FAB-a između Bugarske i Rumunije u okviru inicijative SES.

Taj potez uslijedio je tri mjeseca nakon što su najviši zvaničnici ministarstava transporta tih dviju balkanskih zemalja potpisali sporazum u decembru 2011, preko sedam godina nakon pokretanja projekta, nazvanog DUNAV FAB, u oktobru 2004.

Sporazumom DUNAV FAB uređuje se upravljačka struktura projekta, navode konkretne uloge i nadležnosti svih strana, uključujući i organe službi za zračni saobraćaj, bugarsku BULATSA i rumunsku ROMATSA, vojsku i regulatorne organe.

Bosna i Hercegovina (BiH) i Hrvatska dio su FAB-a za centralnu Evropu, zajedno s Austrijom, Češkom Republikom, Mađarskom, Slovačkom i Slovenijom. Albanija, Egipat i Tunis proglašeni su pridruženim partnerima u okviru bloka BLUE MED, uključujući i članice EU Kipar, Grčku, Italiju i Maltu.

Denis Huet iz jedinice za pregled efikasnosti u upravljanju zračnim saobraćajem u Evropi u okviru agencije EUROCONTROL u Briselu, kaže međutim da je “vrlo teško kvantificirati koristi FAB-ova.”

“Ono što znamo je da partneri u okviru FAB-a moraju obezbijediti niz informacija do juna ove godine, a posebno o tome kako se FAB-om doprinosi boljitku u odnosu na pojedinačne države EU,” izjavio je on za SETimes.

FAB-ovi su uspostavljeni na osnovu geografske lokacije zemalja, pojasnio je za SETimes ekspert BULATSE Asen Stanoev, inače zamjenik šefa na bugarskoj strani projekta. Stoga se i susjedne zemlje, poput Srbije, mogu uključiti u FAB DUNAV.

“Veliki postotak glavnine zračnog saobraćaja koji prolazi kroz Rumuniju prolazi i kroz Srbiju. Mi smatramo [Srbe] za strateškog partnera” i u razgovorima smo s njima, izjavio je on. “Želimo biti partneri s njima,” dodao je on, naglašavajući da “ne bi isključio ni Tursku”.

“Mi smo otvoreni za partnerstvo i saradnju, te za sve pozitivne ideje,” izjavio je također Stanoev.

Jedan od glavnih ciljeva te inicijative je da se osigura primjena istih pravila i procedura za službe zračne plovidbe širom zračnog prostora balkanskih zemalja.

“Službe za zračnu plovidbu … bit će djelotvornije putem integralnog pristupa upravljanju zračnim saobraćajem, koji za cilj ima optimizaciju protoka saobraćaja, kao i njegove kontrole bez obzira na granice zračnih prostora,” kaže se u saopćenju ROMATSE za SETimes.

“Službe zračnog saobraćaja i dalje će održavati dva regionalna kontrolna centra u Bukureštu i Sofiji, dok će zračni prostori dviju zemalja biti tako redizajnirani da omoguće optimizaciju zračnog saobraćaja u skladu s pristupom zasnovanim na efikasnosti i bez ikakvog oslanjanja na granice.”

Osim “manjih udaljenosti, manje potrošnje goriva i emisija CO2, ostvarit će se i druge prednosti, putem uvođenja direktnih pravaca koji će se uspostaviti na osnovu usvojenih stručnosti i znanja dviju država,” dodaje se u tom saopćenju.

Prema podacima ROMATSE, zbog uspostave FAB-ova, globalne distance leta će se godišnje smanjiti za oko jedan milion nautičkih milja, što znači i manje zagađenje zraka i smanjenje troškova letova za skoro 5 miliona eura godišnje.

Izvor: SETimes.com.

Short URL: https://webpublicapress.net/?p=10734

Generated image
Image and video hosting by TinyPic
Generated image

FEATURED VIDEOS

FLICKR PHOTO STREAM

© 2022 WebPublicaPress. All Rights Reserved. Log in - Designed by Gabfire Themes